Ce trebuie s─â implementezi pe site pentru a fi GDPR compliant

Introducere

Regulamentul privind confiden╚Ťialitatea ╚Öi comunica╚Ťiile electronice (PECR) se situeaz─â al─âturi de┬á GDPR ╚Öi ofer─â persoanelor vizate drepturi in ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ├«n ceea ce prive╚Öte comunica╚Ťiile electronice.

Astfel, sunt definite reguli specifice privind:

 • apeluri de marketing, e-mailuri, texte ╚Öi faxuri;
 • cookie-uri (╚Öi tehnologii similare);
 • men╚Ťinerea securit─â╚Ťii serviciilor de comunica╚Ťii;
 • confiden╚Ťialitatea ├«n ceea ce prive╚Öte datele despre trafic ╚Öi loca╚Ťie, facturarea detaliat─â, identificarea liniei ╚Öi listele de directoare.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Orice fel de informa╚Ťii prin care o persoana vizata este identificata sau identificabil─â, iar pentru mediul virtual acestea pot fi:

 • Identificarea loca╚Ťiei
 • Adresa IP, adresa MAC, device ID
 • Tranzac╚Ťiile online

 

Ce drepturi au persoanele vizate?

 • Informare (dreptul de a cunoa╚Öte cum vor fi utilizate informa╚Ťiile oferite)
 • Acces (ofer─â dreptul utilizatorilor de a-╚Öi accesa datele ╚Öi s─â le poat─â lua cu ei)
 • Rectificare
 • ╚śtergerea datelor (ofer─â-le posibilitatea de a putea ╚Öterge datele introduse)
 • Restric╚Ťii sau procesare
 • Date portabile
 • Obiec╚Ťii
 • Revizie asupra deciziilor automatizate sau de profil

Ai un site? Iat─â la ce ├«ntreb─âri trebuie s─â r─âspunzi ca s─â respec╚Ťi GDPR

 • Ave╚Ťi publicat─â o politic─â de confiden╚Ťialitate?
 • Exista o procedur─â de ob╚Ťinere a consim╚Ť─âm├óntului pentru utilizarea cookies? Exist─â o procedur─â pentru retragerea consim╚Ť─âm├óntului pentru utilizarea cookies, transparent─â ╚Öi pus─â la dispozi╚Ťia persoanei vizate? Exist─â o politic─â de cookies?
 • Ave╚Ťi un acord privind prelucrarea datelor cu furnizorul de servicii de web hosting?
 • Site-ul de╚Ťine un cetificat de securitate ( SSL ) ?
 • Utiliza╚Ťi pseudonimizarea sau criptarea pentru protec╚Ťia datelor personale? Cum?
 • Cum asigura╚Ťi confiden╚Ťialitatea,integritatea si disponibilitatea continu─â a sistemelor ╚Öi serviciilor de procesare?
 • Descrie╚Ťi capacitatea dvs. de a restabili disponibilitatea ╚Öi accesul la datele cu caracter personal ├«n timp util, ├«n cazul unui incident fizic sau tehnic.
 • Cum ╚Öi de c├óte ori testati ╚Öi evalua╚Ťi eficacitatea m─âsurilor tehnice ╚Öi organizatorice pentru a asigura securitatea prelucr─ârii?
 • Ave╚Ťi implementat un protocol de gestionare a riscurilor?
 • Efectua╚Ťi evalu─âri anuale ale riscurilor?
 • Cum se stocheaz─â datele?
 • Daca folosi╚Ťi baze de date, aceastea sunt criptate?
 • Unde sunt stocate?
 • Persoana ├«mputernicit─â – ( Providerul de servicii de webhosting, Agentia de marketing, Dezvoltatorul websitului) indepline╚Öte obligatiile legale privind articolul 32 – Masuri de securitate? Dar articolul 28? Verificati mai jos prevederile articolului 28, privind Persoana Imputernicita si obligatiile acesteia
 • Cine ╚Öi cum are acces la datele de pe server?

Model valid pentru ob╚Ťinerea consim╚Ť─âm├óntului

Ai nevoie de ajutor pentru implementarea cerin╚Ťelor GDPR pe situl tau? Stabile╚Öte o intalnire online

 

Art. 28: Persoana împuternicită de operator

(1)├Än cazul ├«n care prelucrarea urmeaz─â s─â fie realizat─â ├«n numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane ├«mputernicite care ofer─â garan┼úii suficiente pentru punerea ├«n aplicare a unor m─âsuri tehnice ┼či organizatorice adecvate, astfel ├«nc├ót prelucrarea s─â respecte cerin┼úele prev─âzute ├«n prezentul regulament ┼či s─â asigure protec┼úia drepturilor persoanei vizate.

(2)Persoana ├«mputernicit─â de operator nu recruteaz─â o alt─â persoan─â ├«mputernicit─â de operator f─âr─â a primi ├«n prealabil o autoriza┼úie scris─â, specific─â sau general─â, din partea operatorului. ├Än cazul unei autoriza┼úii generale scrise, persoana ├«mputernicit─â de operator informeaz─â operatorul cu privire la orice modific─âri preconizate privind ad─âugarea sau ├«nlocuirea altor persoane ├«mputernicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiec┼úii fa┼ú─â de aceste modific─âri. (3)Prelucrarea de c─âtre o persoan─â ├«mputernicit─â de un operator este reglementat─â printr-un contract sau alt act juridic ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter obligatoriu pentru persoana ├«mputernicit─â de operator ├«n raport cu operatorul ┼či care stabile┼čte obiectul ┼či durata prelucr─ârii, natura ┼či scopul prelucr─ârii, tipul de date cu caracter personal ┼či categoriile de persoane vizate ┼či obliga┼úiile ┼či drepturile operatorului. Respectivul contract sau act juridic prevede ├«n special c─â persoan─â ├«mputernicit─â de operator:

a)prelucreaz─â datele cu caracter personal numai pe baza unor instruc┼úiuni documentate din partea operatorului, inclusiv ├«n ceea ce prive┼čte transferurile de date cu caracter personal c─âtre o ┼úar─â ter┼ú─â sau o organiza┼úie interna┼úional─â, cu excep┼úia cazului ├«n care aceast─â obliga┼úie ├«i revine persoanei ├«mputernicite ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplic─â; ├«n acest caz, notific─â aceast─â obliga┼úie juridic─â operatorului ├«nainte de prelucrare, cu excep┼úia cazului ├«n care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;

b)se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară adecvată de confidenţialitate;

c)adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32;

d)respect─â condi┼úiile men┼úionate la alineatele (2) ┼či (4) privind recrutarea unei alte persoane ├«mputernicite de operator;

e)┼úin├ónd seama de natura prelucr─ârii, ofer─â asisten┼ú─â operatorului prin m─âsuri tehnice ┼či organizatorice adecvate, ├«n m─âsura ├«n care acest lucru este posibil, pentru ├«ndeplinirea obliga┼úiei operatorului de a r─âspunde cererilor privind exercitarea de c─âtre persoana vizat─â a drepturilor prev─âzute ├«n capitolul III;

f)ajut─â operatorul s─â asigure respectarea obliga┼úiilor prev─âzute la articolele 32-36, ┼úin├ónd seama de caracterul prelucr─ârii ┼či informa┼úiile aflate la dispozi┼úia persoanei ├«mputernicite de operator;

g)la alegerea operatorului, ┼čterge sau returneaz─â operatorului toate datele cu caracter personal dup─â ├«ncetarea furniz─ârii serviciilor legate de prelucrare ┼či elimin─â copiile existente, cu excep┼úia cazului ├«n care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;

h)pune la dispozi┼úia operatorului toate informa┼úiile necesare pentru a demonstra respectarea obliga┼úiilor prev─âzute la prezentul articol, permite desf─â┼čurarea auditurilor, inclusiv a inspec┼úiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat ┼či contribuie la acestea. ├Än ceea ce prive┼čte primul paragraf litera (h), persoana ├«mputernicit─â de operator informeaz─â imediat operatorul ├«n cazul ├«n care, ├«n opinia sa, o instruc┼úiune ├«ncalc─â prezentul regulament sau alte dispozi┼úii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protec┼úia datelor.

(4)├Än cazul ├«n care o persoan─â ├«mputernicit─â de un operator recruteaz─â o alt─â persoan─â ├«mputernicit─â pentru efectuarea de activit─â┼úi de prelucrare specifice ├«n numele operatorului, acelea┼či obliga┼úii privind protec┼úia datelor prev─âzute ├«n contractul sau ├«n alt act juridic ├«ncheiat ├«ntre operator ┼či persoana ├«mputernicit─â de operator, astfel cum se prevede la alineatul (3), revin celei de a doua persoane ├«mputernicite, prin intermediul unui contract sau al unui alt act juridic, ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, ├«n special furnizarea de garan┼úii suficiente pentru punerea ├«n aplicare a unor m─âsuri tehnice ┼či organizatorice adecvate, astfel ├«nc├ót prelucrarea s─â ├«ndeplineasc─â cerin┼úele prezentului regulament. ├Än cazul ├«n care aceast─â a doua persoan─â ├«mputernicit─â nu ├«┼či respect─â obliga┼úiile privind protec┼úia datelor, persoana ├«mputernicit─â ini┼úial─â r─âm├óne pe deplin r─âspunz─âtoare fa┼ú─â de operator ├«n ceea ce prive┼čte ├«ndeplinirea obliga┼úiilor acestei a doua persoane ├«mputernicite.

(5)Aderarea persoanei ├«mputernicite de operator la un cod de conduit─â aprobat, men┼úionat la articolul 40, sau la un mecanism de certificare aprobat, men┼úionat la articolul 42, poate fi utilizat─â ca element prin care s─â se demonstreze existen┼úa garan┼úiilor suficiente men┼úionate la alineatele (1) ┼či (4) din prezentul articol.

(6)F─âr─â a aduce atingere unui contract individual ├«ncheiat ├«ntre operator ┼či persoana ├«mputernicit─â de operator, contractul sau cel─âlalt act juridic men┼úionat la alineatele (3) ┼či (4) din prezentul articol se poate baza, integral sau par┼úial, pe clauze contractuale standard men┼úionate la alineatele (7) ┼či (8) din prezentul articol, inclusiv atunci c├ónd fac parte dintr-o certificare acordat─â operatorului sau persoanei ├«mputernicite de operator ├«n temeiul articolelor 42 ┼či 43.

(7)Comisia poate s─â prevad─â clauze contractuale standard pentru aspectele men┼úionate la alineatele (3) ┼či (4) din prezentul articol ┼či ├«n conformitate cu procedura de examinare men┼úionat─â la articolul 93 alineatul (2).

(8)O autoritate de supraveghere poate s─â adopte clauze contractuale standard pentru aspectele men┼úionate la alineatele (3) ┼či (4) din prezentul articol ┼či ├«n conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coeren┼úei men┼úionat la articolul 63. (9)Contractul sau cel─âlalt act juridic men┼úionat la alineatele (3) ┼či (4) se formuleaz─â ├«n scris, inclusiv ├«n format electronic.

(10)F─âr─â a aduce atingere articolelor 82, 83 ┼či 84, ├«n cazul ├«n care o persoan─â ├«mputernicit─â de operator ├«nc─âlc─â prezentul regulament, prin stabilirea scopurilor ┼či mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana ├«mputernicit─â de operator este considerat─â a fi un operator ├«n ceea ce prive┼čte prelucrarea respectiv─â.

 


Transferul unui blog de pe wordpress.org la Claus Web

Pe parcursul dezvoltarii si existentei unei afaceri online sau a unui blog, indiferent in ce domeniu, puteti ajunge la momentul in care sa doriti mai mult pentru site-ul pe care il detineti. Host-ul pe care il aveti sa nu va mai satisfaca cerintele si atunci decideti sa va mutati la un altul, mai performant, mai up-to-date si mai puternic. Este mereu o decizie inteleapta atata timp cat stiti ce va doriti, ce buget doriti sa alocati si care sunt problemele pe care doriti sa le eliminati.

O astfel de situatie este momentul in care decideti sa abandonati pagina creata pe wordpress.rog si sa alegeti un host profesionit. In general, majoritatea firmelor de hosting de prestigiu, de incredere, ofera serviciul de transfer de la vechiul server, al fostei firme de hosting la noul in mod gratuit. Un astfel de exemplu este si Claus Web, care garanteaza servere de calitate, asistenta prompta si deschisa spre comunicare plus un uptime de 99%. Atunci cand cineva are nevoie de un transfer de site, mai ales wordpress, nu isi va muta numai fisierele pe alt server deoarece un site alfat in bloghosting are nevoie de compatibilitate pentru foldere, baze de date, module de securitate si toate fisierele: comentarii, articole, alte tipuri de continut, poze, programe si fisiere multimedia, video-uri.
wordpress
Este un procedeu simplu si nu necesita cunostinte speciale in domeniu. In primul rand trebuie sa comandati un cont de hosting de pe siteul Claus Web. Odata creat contul de gazduire veti prin un user si o parola pentru accesul la cPanel. Odata logat in cont, va trebui sa instalati platforma WordPress. O puteti face fie folosind Softaculous din cPanel, fie manual incarcand arhiva ultimei versiuni de WordPress descarcata de pe siteul oficial al producatorului, fie sa cereti aceasta operatiune unui tehnician Claus Web printr-un mesaj catre asistenta@claus.ro. Dupa aceea, din meniul de administrare al WordPress-ului vechi, trebuie sa mergeti la Tools si apoi la Export. Trebuie sa selectati daca vreti sa descarcati toate informatiile sau numai comentarii, fisiere, articole. Apoi se da click pe Export File. Toate datele, comentarii, articole, informatii continute in baze de date for fi stocate intr-un fisier excel care nu va contine imaginile. Acestea se vor descarca separat. Dupa aceea va logati la instalatia WordPress din contul de gazduire (accesati linkul http://domeniuldumneavoastra.ro), apoi, trebuie sa mergeti din nou la Tools si apoi la Import. Se alege WordPress si apoi, cand sunteti intrebati, trebuie sa alegeti WordPress Importer si apoi sa alegeti Install. Se selecteaza fisierul excel de pe desktop si apoi finalizati transferul de date dupa instructiunile care vi se furnizeaza.

Acum, instalatia WordPress de pe contul de gazduire de la Claus Web contine toate informatiile pe care le aveati pe pagina veche de pe wordpress.org si sunteti pregatiti pentru a dezvolta siteul dumneavoastra intr-un mediu profesionist si performant. Internetul este plin de informatii despre cum se gestioneaza o instalatie WordPress si modalitati de optimizare a acestuia.


Gazduire SSD – viteza de 3 ori mai mare decat hostingul clasic

Industria web hosting este in continua evolutie. Solutii de securitate, mediu de stocare, metode noi de backup, uptime mare si imbunatatirea lui, disk-urile pe care se stocheaza datele si integritatea serverului. Acestea sunt cuvintele cheie care stau pe buzele tuturor specialistilor implicati in domeniul webhostingului.

Este bine sa cunoastem cat mai multe detalii despre ce poate oferi un host si apoi sa stabilim care este cel mai potrivit pentru nevoile site-ului nostru. Serverele sunt platformele pe care sunt gazduite paginile web pentru a aparea in mediul online, iar harddiskurile sunt dispozitivele pe care este stocata informatia si datele. Acestea pot fi de tip HDD sau SSD. De cativa ani, pe piata serviciilor de gazduire au fost promovate tipurile noi de unitati de stocare a datelor si anume diskurile Solid State Drive, SSD-urile, care vor inlocui, in viitorul apropiat, imbatranitele HDD-uri.
Functionalitatea optima a unui site depinde si de viteza de rulare a serverului si de cea a citirii datelor de pe mediile de stocare. Asadar, un SSD va functiona mai rapid, este mai puternic, are o durabilitate in timp mai mare si o anduranta la diverse atacuri soft sau hard superioara HDD-urilor.

Ne-am obisnuit cu vechile hard-drive-disk-uri, insa viitorul sta in SSD. HDD-urile sunt discuri mecanice, pe cand SSD-urile functioneaza pe baza de cipuri care stocheaza rapid datele. Un SSD este mai rezistent la socuri fizice, este mai silentios, se incalzeste mai greu, consuma energie electrica mult mai putina si rezista la incalziri de peste 90ᴼC, pe langa hdd-uri care rezista numai pana la 60ᴼC.

Conform testelor, un SSD ofera o viteza de citire si scriere de 3 ori mai mare decat un HDD. Aceasta este cea mai importanta caracteristica pentru un detinator de site. Claus Web ofera gazduire pe SSD pentru majoritatea conturilor de gazduire, iar acestea sunt foarte usor de identificat dupa pictograma SSD din pagina de oferte – https://www.clausweb.ro/gazduire-web.php
Un business online are nevoie de o viteza sporita de incarcare a site-ului, are nevoie de suportul sigur al SSD-urilor si de viteza de citire superioara. Daca un numar mare de vizitatori acceseaza site-ul in acelasi timp, un SSD va asigura un timp mai rapid de accesare a datelor decat un HDD.