Ce trebuie s─â implementezi pe site pentru a fi GDPR compliant

Introducere

Regulamentul privind confiden╚Ťialitatea ╚Öi comunica╚Ťiile electronice (PECR) se situeaz─â al─âturi de┬á GDPR ╚Öi ofer─â persoanelor vizate drepturi in ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ├«n ceea ce prive╚Öte comunica╚Ťiile electronice.

Astfel, sunt definite reguli specifice privind:

 • apeluri de marketing, e-mailuri, texte ╚Öi faxuri;
 • cookie-uri (╚Öi tehnologii similare);
 • men╚Ťinerea securit─â╚Ťii serviciilor de comunica╚Ťii;
 • confiden╚Ťialitatea ├«n ceea ce prive╚Öte datele despre trafic ╚Öi loca╚Ťie, facturarea detaliat─â, identificarea liniei ╚Öi listele de directoare.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Orice fel de informa╚Ťii prin care o persoana vizata este identificata sau identificabil─â, iar pentru mediul virtual acestea pot fi:

 • Identificarea loca╚Ťiei
 • Adresa IP, adresa MAC, device ID
 • Tranzac╚Ťiile online

 

Ce drepturi au persoanele vizate?

 • Informare (dreptul de a cunoa╚Öte cum vor fi utilizate informa╚Ťiile oferite)
 • Acces (ofer─â dreptul utilizatorilor de a-╚Öi accesa datele ╚Öi s─â le poat─â lua cu ei)
 • Rectificare
 • ╚śtergerea datelor (ofer─â-le posibilitatea de a putea ╚Öterge datele introduse)
 • Restric╚Ťii sau procesare
 • Date portabile
 • Obiec╚Ťii
 • Revizie asupra deciziilor automatizate sau de profil

Ai un site? Iat─â la ce ├«ntreb─âri trebuie s─â r─âspunzi ca s─â respec╚Ťi GDPR

 • Ave╚Ťi publicat─â o politic─â de confiden╚Ťialitate?
 • Exista o procedur─â de ob╚Ťinere a consim╚Ť─âm├óntului pentru utilizarea cookies? Exist─â o procedur─â pentru retragerea consim╚Ť─âm├óntului pentru utilizarea cookies, transparent─â ╚Öi pus─â la dispozi╚Ťia persoanei vizate? Exist─â o politic─â de cookies?
 • Ave╚Ťi un acord privind prelucrarea datelor cu furnizorul de servicii de web hosting?
 • Site-ul de╚Ťine un cetificat de securitate ( SSL ) ?
 • Utiliza╚Ťi pseudonimizarea sau criptarea pentru protec╚Ťia datelor personale? Cum?
 • Cum asigura╚Ťi confiden╚Ťialitatea,integritatea si disponibilitatea continu─â a sistemelor ╚Öi serviciilor de procesare?
 • Descrie╚Ťi capacitatea dvs. de a restabili disponibilitatea ╚Öi accesul la datele cu caracter personal ├«n timp util, ├«n cazul unui incident fizic sau tehnic.
 • Cum ╚Öi de c├óte ori testati ╚Öi evalua╚Ťi eficacitatea m─âsurilor tehnice ╚Öi organizatorice pentru a asigura securitatea prelucr─ârii?
 • Ave╚Ťi implementat un protocol de gestionare a riscurilor?
 • Efectua╚Ťi evalu─âri anuale ale riscurilor?
 • Cum se stocheaz─â datele?
 • Daca folosi╚Ťi baze de date, aceastea sunt criptate?
 • Unde sunt stocate?
 • Persoana ├«mputernicit─â – ( Providerul de servicii de webhosting, Agentia de marketing, Dezvoltatorul websitului) indepline╚Öte obligatiile legale privind articolul 32 – Masuri de securitate? Dar articolul 28? Verificati mai jos prevederile articolului 28, privind Persoana Imputernicita si obligatiile acesteia
 • Cine ╚Öi cum are acces la datele de pe server?

Model valid pentru ob╚Ťinerea consim╚Ť─âm├óntului

Ai nevoie de ajutor pentru implementarea cerin╚Ťelor GDPR pe situl tau? Stabile╚Öte o intalnire online

 

Art. 28: Persoana împuternicită de operator

(1)├Än cazul ├«n care prelucrarea urmeaz─â s─â fie realizat─â ├«n numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane ├«mputernicite care ofer─â garan┼úii suficiente pentru punerea ├«n aplicare a unor m─âsuri tehnice ┼či organizatorice adecvate, astfel ├«nc├ót prelucrarea s─â respecte cerin┼úele prev─âzute ├«n prezentul regulament ┼či s─â asigure protec┼úia drepturilor persoanei vizate.

(2)Persoana ├«mputernicit─â de operator nu recruteaz─â o alt─â persoan─â ├«mputernicit─â de operator f─âr─â a primi ├«n prealabil o autoriza┼úie scris─â, specific─â sau general─â, din partea operatorului. ├Än cazul unei autoriza┼úii generale scrise, persoana ├«mputernicit─â de operator informeaz─â operatorul cu privire la orice modific─âri preconizate privind ad─âugarea sau ├«nlocuirea altor persoane ├«mputernicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiec┼úii fa┼ú─â de aceste modific─âri. (3)Prelucrarea de c─âtre o persoan─â ├«mputernicit─â de un operator este reglementat─â printr-un contract sau alt act juridic ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter obligatoriu pentru persoana ├«mputernicit─â de operator ├«n raport cu operatorul ┼či care stabile┼čte obiectul ┼či durata prelucr─ârii, natura ┼či scopul prelucr─ârii, tipul de date cu caracter personal ┼či categoriile de persoane vizate ┼či obliga┼úiile ┼či drepturile operatorului. Respectivul contract sau act juridic prevede ├«n special c─â persoan─â ├«mputernicit─â de operator:

a)prelucreaz─â datele cu caracter personal numai pe baza unor instruc┼úiuni documentate din partea operatorului, inclusiv ├«n ceea ce prive┼čte transferurile de date cu caracter personal c─âtre o ┼úar─â ter┼ú─â sau o organiza┼úie interna┼úional─â, cu excep┼úia cazului ├«n care aceast─â obliga┼úie ├«i revine persoanei ├«mputernicite ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplic─â; ├«n acest caz, notific─â aceast─â obliga┼úie juridic─â operatorului ├«nainte de prelucrare, cu excep┼úia cazului ├«n care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;

b)se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară adecvată de confidenţialitate;

c)adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32;

d)respect─â condi┼úiile men┼úionate la alineatele (2) ┼či (4) privind recrutarea unei alte persoane ├«mputernicite de operator;

e)┼úin├ónd seama de natura prelucr─ârii, ofer─â asisten┼ú─â operatorului prin m─âsuri tehnice ┼či organizatorice adecvate, ├«n m─âsura ├«n care acest lucru este posibil, pentru ├«ndeplinirea obliga┼úiei operatorului de a r─âspunde cererilor privind exercitarea de c─âtre persoana vizat─â a drepturilor prev─âzute ├«n capitolul III;

f)ajut─â operatorul s─â asigure respectarea obliga┼úiilor prev─âzute la articolele 32-36, ┼úin├ónd seama de caracterul prelucr─ârii ┼či informa┼úiile aflate la dispozi┼úia persoanei ├«mputernicite de operator;

g)la alegerea operatorului, ┼čterge sau returneaz─â operatorului toate datele cu caracter personal dup─â ├«ncetarea furniz─ârii serviciilor legate de prelucrare ┼či elimin─â copiile existente, cu excep┼úia cazului ├«n care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;

h)pune la dispozi┼úia operatorului toate informa┼úiile necesare pentru a demonstra respectarea obliga┼úiilor prev─âzute la prezentul articol, permite desf─â┼čurarea auditurilor, inclusiv a inspec┼úiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat ┼či contribuie la acestea. ├Än ceea ce prive┼čte primul paragraf litera (h), persoana ├«mputernicit─â de operator informeaz─â imediat operatorul ├«n cazul ├«n care, ├«n opinia sa, o instruc┼úiune ├«ncalc─â prezentul regulament sau alte dispozi┼úii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protec┼úia datelor.

(4)├Än cazul ├«n care o persoan─â ├«mputernicit─â de un operator recruteaz─â o alt─â persoan─â ├«mputernicit─â pentru efectuarea de activit─â┼úi de prelucrare specifice ├«n numele operatorului, acelea┼či obliga┼úii privind protec┼úia datelor prev─âzute ├«n contractul sau ├«n alt act juridic ├«ncheiat ├«ntre operator ┼či persoana ├«mputernicit─â de operator, astfel cum se prevede la alineatul (3), revin celei de a doua persoane ├«mputernicite, prin intermediul unui contract sau al unui alt act juridic, ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, ├«n special furnizarea de garan┼úii suficiente pentru punerea ├«n aplicare a unor m─âsuri tehnice ┼či organizatorice adecvate, astfel ├«nc├ót prelucrarea s─â ├«ndeplineasc─â cerin┼úele prezentului regulament. ├Än cazul ├«n care aceast─â a doua persoan─â ├«mputernicit─â nu ├«┼či respect─â obliga┼úiile privind protec┼úia datelor, persoana ├«mputernicit─â ini┼úial─â r─âm├óne pe deplin r─âspunz─âtoare fa┼ú─â de operator ├«n ceea ce prive┼čte ├«ndeplinirea obliga┼úiilor acestei a doua persoane ├«mputernicite.

(5)Aderarea persoanei ├«mputernicite de operator la un cod de conduit─â aprobat, men┼úionat la articolul 40, sau la un mecanism de certificare aprobat, men┼úionat la articolul 42, poate fi utilizat─â ca element prin care s─â se demonstreze existen┼úa garan┼úiilor suficiente men┼úionate la alineatele (1) ┼či (4) din prezentul articol.

(6)F─âr─â a aduce atingere unui contract individual ├«ncheiat ├«ntre operator ┼či persoana ├«mputernicit─â de operator, contractul sau cel─âlalt act juridic men┼úionat la alineatele (3) ┼či (4) din prezentul articol se poate baza, integral sau par┼úial, pe clauze contractuale standard men┼úionate la alineatele (7) ┼či (8) din prezentul articol, inclusiv atunci c├ónd fac parte dintr-o certificare acordat─â operatorului sau persoanei ├«mputernicite de operator ├«n temeiul articolelor 42 ┼či 43.

(7)Comisia poate s─â prevad─â clauze contractuale standard pentru aspectele men┼úionate la alineatele (3) ┼či (4) din prezentul articol ┼či ├«n conformitate cu procedura de examinare men┼úionat─â la articolul 93 alineatul (2).

(8)O autoritate de supraveghere poate s─â adopte clauze contractuale standard pentru aspectele men┼úionate la alineatele (3) ┼či (4) din prezentul articol ┼či ├«n conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coeren┼úei men┼úionat la articolul 63. (9)Contractul sau cel─âlalt act juridic men┼úionat la alineatele (3) ┼či (4) se formuleaz─â ├«n scris, inclusiv ├«n format electronic.

(10)F─âr─â a aduce atingere articolelor 82, 83 ┼či 84, ├«n cazul ├«n care o persoan─â ├«mputernicit─â de operator ├«nc─âlc─â prezentul regulament, prin stabilirea scopurilor ┼či mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana ├«mputernicit─â de operator este considerat─â a fi un operator ├«n ceea ce prive┼čte prelucrarea respectiv─â.

 


Ce este Domain Privacy si la ce ne ajuta ?

domain_name_privacy
Stiati ca toate datele atasate unui domeniu sunt publice pe internet datorita asa numitelor servicii de WhoIs ? Prin doar cateva clickuri, oricine poate sa afle cine detine un domeniu, pe ce nume a fost inregistrat, care este adresa de mail a persoanei/firmei care a inregistrat, precum si alte date confidentiale.

Dincolo de aspectul confidentialitatii, principalele pericole care pot aparea sunt legate de trimiterea de spam catre adresele de mail folosite la inregistrarea domeniului, asumarea identitatii proprietarului, incercarea de comitere de fraude, etc. Practic, robotii din internet pot fura adresele de mail si sa le includa intr-o lista de spam si sa fiti ÔÇ×bombardatÔÇŁ cu sute de mesaje nedorite.

Domain Privacy se poate activa foarte usor si este gratuit daca aveti domeniul inregistrat prin Claus Web. In loc de datele dumneavoastra personale, pe WhoIs se vor afisa datele registrantului.

Pentru un domeniu .ro inregistrat de o persoana fizica Domain Privacy este activ din oficiu; iar cele inregistrate de o firma nu pot beneficia de acest serviciu.
Pentru un domeniu .com, .net, .eu sau orice alt domeniu international, trebuie doar sa ne scrieti un mail pe office@claus.ro cu mesajul : ÔÇ×Doresc sa activez Domain Privacy pentru domeniul meu www.exemplu.comÔÇŁ. Evident, inlocuiti www.exemplu.com cu domeniul detinut de dumneavoastra.
Acest serviciu costa 5euro+tva/an pentru toti clientii Claus Web.